Mielipiteitä ja kannanottoja

HE 165/2020 TUPAKOINNIN KIELTÄMINEN SULJETUISSA VANKILOISSA

Saimme eduskunnan lakivaliokunnalta lokakuun lopulla pyynnön antaa kirjallinen lausunto ja tulla kuultavaksi lakivaliokunnan kokoukseen 5.11.2020 aiheena hallituksen esitys eduskunnalle koskien vankeuslain ja tutkintavankeuslain muuttamista siten että suljetuissa vankiloissa kiellettäisiin tupakointi.

Vastustamme hallituksen esitystä

Syyksi tupakointikiellolle esitetään vartijoiden ja tupakoimattomien vankien altistumista tupakansavulle.
Suljetuissa vankiloissa vankien tupakointi on sallittu selleissä ja ulkotiloissa ulkoilun yhteydessä. Tupakoimattomien vankien sijoittaminen savuttomiin selleihin on yksikertainen ratkaisu, joka ei aiheuta juurikaan lisäkustannuksia. Lakiesityksen perusteluissa ei ole esitetty vartijoiden altistumisen kestoa keskimäärin päivässä tai viikossa. Vartijat käyvät selleissä lähinnä tarkistaessaan, onko vangilla sellissä kiellettyä tavaraa.Tämä tapahtuu silloin, kun vankia epäillään. Ei siis rutiininomaisesti päivittäin.
Tuntuu kohtuuttomalta kieltää näillä perusteilla vangeilta tupakointi kokonaan.

Katsomme että hallituksen esitys loukkaa suljettujen vankiloiden vankien jo melkein olematonta itsemääräämisoikeutta ja on perustuslain vastainen. Tupakoinnin totaalikielto tulisi aiheuttamaan katkeruutta, yhteiskunnan vastaisuutta, järjestyshäiriöitä, uusia markkinoita salakuljetukselle ja kurinpitotoimia vangeille.

Lisäksi esitys on ristiriidassa Risen arvojen ja tavoitteiden kanssa. Se asettaa vangit eriarvoiseen asemaan avolaitoksissa verrattuna suljettuihin laitoksiin eikä tue vankien motivaatiota kuntoutua rikoksettomaan elämään.
Mikään riippuvuus ei katoa kieltämällä. Noin 90%lla vangeista on ollut tai on vakava huumeriippuvuus. Näitä ihmisiä on mahdotonta motivoida lopettamaan tupakanpoltto pelkästään sen takia, että se kielletään vankeuslaissa. Ensin pitäisi saada vankilat päihteettömiksi, tupakanpoltto on vankien ongelmistä niitä pienimpiä.

Hallituksen esitys

Vankien vanhemmat ry:n lausunto kokonaisuudessaan(pdf)