Vankien vanhemmat ry:n säännöt

Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Vankien vanhemmat (VaVa) ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki, mutta toiminta-alueena on koko maa.

Tarkoitus ja toimintamuodot
Yhdistyksen tarkoituksena on koota yhteen ja tukea rikoksesta tuomittujen vanhempia sekä toimillaan edesauttaa tuomion saaneiden palaamista rikoksettomaan elämään. Tarkoituksensa saavuttamiseksi yhdistys yhteistyössä muiden samoja tavoitteita ajavien toimijoiden kanssa järjestää vanhemmille vertaistukea ja pyrkii vaikuttamaan vankien opiskelumahdollisuuksien ja elämänhallinnan parantamiseen. Yhdistys pyrkii herättämään keskustelua rikoksiin johtavista syistä ja niiden ehkäisystä julkaisemalla kannanottoja, mielipidekirjoituksia ja tiedotteita sanomalehdissä ja omilla www-sivuilla ja osallistumalla asiaan liittyvään keskusteluun sosiaalisessa mediassa. Yhdistys antaa lausuntoja ja tekee aloitteita viranomaisille tavoitteidensa saavuttamiseksi. Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäsenmaksuja ja voi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia.

Jäsenet
Jäseneksi voi liittyä henkilö, jonka lapsi tai lapsenlapsi on tuomittu rikoksesta tai joka on avio- tai avoliitossa jäsenen kanssa. Jäsenet hyväksyy hallitus, joka voi myös tarvittaessa erottaa jäsenen, joka toimii yhdistyksen tarkoituksen ja hengen vastaisesti yhdistystä vahingoittaen. Jäseneltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous. Hallitus voi vapauttaa jäsenen jäsenmaksun suorittamisesta määräajaksi ja säännöissä ilmenevillä perusteilla. Hallitus voi vapauttaa jäsenen jäsenmaksun suorituksesta joko kokonaan tai osittain vuodeksi kerrallaan jäsenen hakemuksesta. Perusteena vapautukselle on työttömyyden, eläköitymisen, varusmiespalvelun tai näihin rinnastuva jäsenen taloudellisen tilanteen heikentyminen. Tukijäseneksi voi liittyä henkilö, jonka hallitus hyväksyy. Tukijäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen vuosikokouksessa.

Hallitus
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 2 - 5 jäsentä. Hallituksen toimikausi alkaa vuosikokouksesta ja päättyy seuraavaan vuosikokoukseen.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kukin erikseen.

Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Yhdistyksen kokoukset
Vuosikokous
Vuosikokous pidetään maalis-toukokuussa. Kokouksessa valitaan yhdistykselle puheenjohtaja,päätetään yhdistyksen hallituksen, toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinnasta, tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta sekä hyväksytään menneen kauden toimintakertomus.

Syyskokous
Syyskokous pidetään marras-joulukuussa. Kokouksessa hyväksytään tulevan kauden talousarvio ja toimintasuunnitelma.

Muut kokoukset
Yhdistyksen hallitus kutsuu ylimääräisen kokouksen koolle yhdistyslain 20§ mukaisesti. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Kokouskutsut
Kokouskutsut lähetetään kolme viikkoa ennen kokousta sähköpostilla. Jos jäsenellä ei ole sähköpostiosoitetta, kutsu lähetetään postiosoitteeseen. Varojen käyttö yhdistyksen toiminnan päättyessä Yhdistyksen purkautuessa sen varat lahjoitetaan vastaavaa toimintaa toteuttavalle yleishyödylliselle toimijalle, josta päättää yhdistyksen viimeinen kokous.

Varojen käyttö yhdistyksen toiminnan päättyessä
Yhdistyksen purkautuessa sen varat lahjoitetaan vastaavaa toimintaa toteuttavalle yleishyödylliselle toimijalle, josta päättää yhdistyksen viimeinen kokous